Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gumbeer, Henk Cornelisstraat 1 in Groningen. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Gumbeer omgaat met jouw persoonsgegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je via mail (marc@gumbeer.nl) of telefoon (06-44704750) contact opnemen met Marc Breugem, de oprichter en eigenaar van Gumbeer.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd. Controleer daarom regelmatig op eventuele wijzigingen. De verklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens
Gumbeer gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende toepassingen:

 • Facturatie van aan jou geleverde diensten
 • Communicatie in het kader van de uitvoering van jouw opdracht
 • Communicatie naar aanleiding van jouw verzoek om informatie

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Het bewaren van jouw persoonsgegevens
Gumbeer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde toepassingen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een belangrijk voorbeeld van dat laatste is de bewaarplicht voor facturen.

Het delen van jouw persoonsgegevens met derden
Gumbeer verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van jouw opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In het eerste geval gebeurt dit alleen met jouw toestemming.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Gumbeer van jou heeft verzameld in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je dat wilt kan Gumbeer je deze persoonsgegevens ook toesturen in een computerbestand. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gumbeer. Voor een dergelijk verzoek of bezwaar kan je een mail sturen naar marc@gumbeer.nl.

De beveiliging van jouw persoonsgegevens
Gumbeer treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Informeer Gumbeer direct via mail (marc@gumbeer.nl) indien je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens door Gumbeer niet goed zijn beveiligd of indien er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens. Gumbeer zal dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen om dit te herstellen.

Het gebruik van cookies
Als de website van Gumbeer (gumbeer.nl) bezoekt dan wordt over jouw bezoek informatie verzameld. Het gaat hierbij om gegevens die niet direct te herleiden zijn naar jouw persoon.

Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

 • De datum en het tijdstip waarop de website wordt bezocht
 • De pagina’s en onderdelen van de website die worden bezocht
 • De manier waarop je op de website terecht bent gekomen

Gumbeer gebruikt deze gegevens om te kunnen bepalen hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s bezoekers het meest relevant vinden. Daarnaast worden ook technische gegevens verzameld die nodig zijn voor een goede werking de website.

Het verzamelen van deze informatie gebeurt via zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser. 

Het geautomatiseerde gebruik van jouw persoonsgegevens
Gumbeer maakt geen gebruik van technieken die op basis van jouw persoonsgegevens geautomatiseerd besluiten nemen (zoals kunstmatige intelligentie toepassingen). Voor de dienstverlening van Gumbeer is de toepassing van deze technieken niet relevant.

Het gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gumbeer heeft geen intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dat is namelijk niet de doelgroep van Gumbeer. Informeer Gumbeer direct via mail (marc@gumbeer.nl) indien je de indruk hebt dat Gumbeer zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige. Gumbeer zal dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen om dit te herstellen.

Klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens
Ben je niet tevreden met de manier waarop Gumbeer omgaat met jouw persoonsgegevens? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons