Ik kan de juiste randvoorwaarden creëren voor succesvolle innovatie

Wat ik meeneem

Informatietechnologie toepassen om organisaties beter te laten presteren. Dat is al 20 jaar de essentie van mijn werk. De laatste jaren ligt mijn focus op het ontwikkelen van digitale oplossingen waarbij gegevens worden verzameld en bewerkt tot hoogwaardige informatie. Hierbij heb ik niet alleen veel praktische kennis opgedaan op het gebied van business intelligence en data-analyse maar ook geleerd hoe data kan worden ingezet voor innovatie binnen organisaties.

Marc Breugem, Gumbeer, circulaire dienst

Waar ik sterk in ben

Mijn kracht ligt in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor succesvolle innovatie. Ik kan een abstracte businessbehoefte vertalen naar een concrete oplossing en ben in staat om een plan van aanpak uit te werken voor de realisatie daarvan. Dit biedt een kader waarbinnen op soepele wijze oplossingen kunnen worden gerealiseerd die businesswaarde opleveren.

Waar ik voor sta

Ik vind dat zorg voor mens en milieu een logisch uitgangspunt moet zijn bij ondernemen en (digitale) innovatie. Om die reden vind ik het leuk om me in te zetten voor organisaties en innovaties met een sociale en/of ecologische missie. Op die manier hoop ik via mijn werk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld.